Bezpečnostní služby

  • Fyzická ochrana osob
  • Převoz hotovosti a cenin
  • Fyzická ochrana objektů
  • Elektronické zabezpečení objektů
  • Záznamy o pohybu osob a automobilů
  • Převoz hotovosti a cenin
  • Čipovací a kamerové systémy s možností uživatelského vstupu zákazníkem
  • Elektronické zabezpečení objektů

Bezpečnostní služby

Fyzická ochrana osob

Nabízíme kompletní portfolio těchto služeb. Zajistíme ochranu klienta, případně jeho rodiny. Zajistíme doprovod klienta na obchodní i jiná jednání. Stejně tak doprovodíme klienta na kulturní a společenskou akci. Nikde se nemusíte bát. Náš osobní strážce s vámi bude tam, kde to potřebujete.

Převoz hotovosti a cenin

Zajistíme bezpečnou dopravu těchto choulostivých nákladů a vy můžete být v klidu.

Fyzická ochrana objektů

Při ochraně objektů zajišťujeme všechny potřebné činnosti – obchůzkovou, recepční a také činnost ve vrátnici. Jsme také schopni nasadit operativní skupinu k ochraně objektu.

Umíme zabránit trestné činnosti páchané jak osobami zvnějšku, tak zaměstnanci firmy. Pomocí čipovací služby můžete naši strážní službu sami kontrolovat.

Elektronické zabezpečení objektů

Nabízíme napojení na dispečink se stálou službou, umožňující kdykoli vyslat výjezdovou skupinu s nepřetržitou službou. Zajistíme také montáž zabezpečovacích systémů do objektu. V případě dopadení pachatele trestné činnosti ho zadržíme do příjezdu majitele objektu a Policie ČR.

Klienti mají možnost uživatelského přístupu do našeho systému a poskytneme vám i konzultační a poradenské služby k této problematice.