Detektivní služby

  • Kontrola zaměstnanců
  • Prověření obchodních partnerů
  • Prověření neplatičů a dlužníků
  • Zajištění bezpečnosti obchodních a jiných jednání bez možnosti úniků informací
  • Zajištění kontaktů na dlužníky a neplatiče

Detektivní služby

Kontrola zaměstnanců

V této oblasti naší činnosti zajišťujeme zejména kontrolu zaměstnanců obecně – například na nemocenské.

Prověření obchodních partnerů

Nabízíme také prověření obchodních partnerů a zajištění bezpečnosti obchodních a jiných jednání tak, aby nemohlo dojít k jakémukoli úniku informací.

Prověření neplatičů a dlužníků

Můžete se na nás obrátit i v případě, že potřebujete prověřit neplatiče nebo dlužníky a zajistit na ně kontakt.